Gratis Fragt

Patientanvisninger

Patientanvisninger for NiteWhite® ACP– og DayWhite® ACP–
tandblegeprodukter til at tage med hjem
Sættene med Discus Dental hjemmeblegemiddel giver patienter mulighed for
at få hvidere tænder vha. en enkel, sikker og hurtig proces.
1. SÆTTETS INDHOLD
• Individuelt tilpassede blegeskinner (fremstillet af NewSMiLE)
• Sprøjter til blegegel
• Blandespidser til genbrug
• Æske til opbevaring af skinner
• Guide til tandnuancer
• Patientanvisninger
NiteWhite ACP (NW)– og DayWhite ACP (DW)–sprøjter fås i to størrelser:
• Enkeltdosis (1,3 ml rækker til 1 gang til tænder i over– og undermund)
• Multidosis (2,4 ml rækker til 3 gange til tænder i over–og undermund)
Bemærk: NiteWhite ACP Turbo findes kun med sprøjte til multidosis
(2,4 ml rækker til 4 gange til tænder i over– og undermund).
2. INDIKATIONER FOR BRUG
Det vedlagte produkt er en tandblegningsgel, der er beregnet til at lysne farven
på naturlige tænder. DW er beregnet til korttidsanvendelse i løbet af dagen,
mens NW er til langtidsanvendelse (til natten). Produktet må kun udleveres af
eller efter ordination af en tandlæge. Før man går i gang med tandblegning,
anbefales det at kontakte en professionel tandlæge for at få undersøgt, om der
skulle være problemer med tænder eller helbred.
3. KONTRAINDIKATIONER
Nuværende forskning har ikke evalueret eventuelle bivirkninger i forbindelse
med tandblegning på alle typer patienter. Discus Dental anbefaler, at følgende
personer, der overvejer tandblegning, kontakter deres læge før brug:
• Gravide kvinder og ammende mødre
• Personer, der er i behandling for alvorlig sygdom, og f.eks. har nedsat
immunforsvar, AIDS osv.
• Børn under 13 år
4. FØRSTEHJÆLPSANVISNINGER
• Kontakt straks læge eller vagtlæge.
• Hvis der sluges en større mængde (over 25 % af gelen i sprøjten), skal der
straks drikkes et glas vand, og en læge skal straks kontaktes.
• Hvis gelen sluges, må man ikke fremkalde opkastning.
• Hvis man får gel i øjet, holdes øjenlåget ud og øjet skylles konstant med
rindende vand i mindst 15 minutter.
• Hvis gelen kommer i kontakt med tøj, hud eller hår, tages tøjet af, og huden
5. SIKKERHEDSANVISNINGER
• Brug egnet beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse.
6. FORHOLDSREGLER
• Undgå at udsætte overfølsomme tænder for blegegelen.
• Sprøjterne kan være under ganske let tryk, så hætten skal tages forsigtigt af.
• Øjnene kan blive irriterede, eller kan blive alvorligt beskadigede.
• Skadeligt, hvis det sluges.
• Der må ikke anvendes husholdningsmidler til at blege tænder.
7. ANVISNINGER FOR PÅFØRING
• Brug tandtråd og børst tænderne.
• Drej den gennemsigtige plastichætte af sprøjten ved at dreje mod uret.
• Drej blandespidsen med uret for at låse for sprøjtens ende.
• Anbring en lille mængde gel i hvert tandrum i tandskinnen (illustration 1,
indvendige forside). Den viste geldråbe repræsenterer den gennemsnitlige
dråbestørrelse for hver tandrum (illustration 2, indvendige forside).
Vigtigt: Hvis der kommes for meget gel i skinnerne, kan det forårsage irritation
af tandkødet.
• Anbring skinnen med gel i munden (illustration 3, indvendige forside). Når
du indsætter skinnen, skal du være forsigtig med ikke at skubbe gel ud af
skinnen. Bobler i skinnerne er normalt.
• Vær ekstra forsigtig med ikke at få gel på tandkødet. Fjern overskydende gel
med en vattampon eller en tør tandbørste.
• Når du er færdig med at anbringe gel i skinnerne, fjernes blandespidsen fra
sprøjten og den gennemsigtige plastichætte sættes på igen. Dette sikrer, at
ingredienserne i hver sin side af sprøjten forbliver afskilte, hvorved der opnås
maksimal effekt.
• Efter blegningen skylles skinnerne med koldt vand. Brug en tandbørste til at
fjerne evt. resterende gel. Anbring skinnerne i opbevaringsæsken og opbevar
dem køligt og tørt.
• Skyl og børst tænderne for at fjerne overskydende gel.
Bemærkninger:
• Du må ikke spise, drikke eller ryge, så længe skinnerne sidder i munden.
• Det er normalt at se mørke farver i skinnerne, hvor du har amalgam (sølv)
fyldninger.
• Det område af tanden, der er tættest på tandkødet tager længere tid om at
8. BEHANDLINGSTID
Koncentration/formel Anbefalet brugstid
NiteWhite ACP om natten eller 4–6 timer
10 %, 16 %, 22 % (CP), Optimalt resultat inden for 1–2 uger
Turbo 6 % (HP)
DayWhite ACP dagsbrug
7,5 % og 9,5 % (HP) 30 minutter, to gange om dagen
38 % (CP) 15 minutter, to gange om dagen
Optimalt resultat inden for 2 uger
9. FORVENTNINGER OG OPTIMALT RESULTAT
Resultatet er forskelligt fra patient til patient. Anatomi, alder, tandens tilstand,
hygiejne og starttandnuance påvirker i høj grad resultatet.
• Du bør have realistiske forventninger til det endelige resultat. Brug guiden til
tandnuancer, der følger med, til at notere start– og sluttandnuancerne.
• Vær opmærksom på, at kroner, finerkroner, fyldninger, tandproteser og
rekonstruktioner, ikke bliver hvide og det kan være nødvendigt at udskifte dem
efter blegningsproceduren.
• Den endelige tandnuance opnås ca. 2 uger efter, at blegebehandlingen er
afsluttet.
• Selv om de fleste patienter vil opnå det optimale resultat inden for 2 uger,
skal du rådføre dig med din tandlæge om at fortsætte behandlingen , hvis du
ikke er tilfreds med resultatet.
10. EFTERBEHANDLING
• Fødevarer, drikkevarer og tobak, der kan sætte pletter på tænderne, bør
undgås i 30 minutter efter hver enkelt behandling.
• Der skal opretholdes god mundhygiejne, og en elektrisk tandbørste kan
hjælpe med at bevare blegningen længere.
• Opbevar evt. resterende blegegel køligt og tørt til senere brug. Må ikke
fryses.
• Ved dit næste regelmæssige tandlægebesøg bør du bede tandlægen
11. MULIGE BIVIRKNINGER
Bivirkninger i forbindelse med brugen af et blegeprodukt, der indeholder
11.1. Følsomhed
• Visse patienter kan opleve, at tanden bliver mere følsom over for kulde under
behandlingen, mens andre kan opleve ubestemmelig følsomhed i tænder,
gummer, tungen, læberne eller halsen. Symptomerne bør forsvinde inden
for 1–3 dage.
• Hvis følsomheden sidder i tænderne, kan blegning foretages hver anden eller
hver tredje nat/dag eller du kan bede tandlægen om at få en gel med en
lavere koncentration.
• Bed din tandlæge om at få en 5 % kaliumnitrattandpasta, som Discus
Dental’s Fluoridex Daily Defense® tandpasta til følsomme tænder.
• Bed din tandlæge om at få Discus Dental’s Relief® ACP Oral Care Gel, der
kan bruges i skinnerne i 10–30 minutter før og efter hver behandling.
11.2. Irritation af tandkødet
• Skinner , der rører ved tandkødet, kan forårsage irritation af blødvævet. Hvis
skinnerne berører tandkødet, kan du få din tandlæge til at tilskære dem.
• Reducer mængden af gel i skinnerne. Tænderne bliver hvide, når HP
absorberes ind i tanden og bleges fra indvendig side, så det er ikke vigtigt at
dække hele tanden.
Hvis alle ovennævnte muligheder er forsøgt, og du stadig har irriteret tandkød
eller overfølsomhed i tanden, skal behandlingen standses, indtil irritationen
fortager sig. Genoptag herefter behandlingen med kortere, mindre hyppige
påføringer, indtil den ønskede blegeeffekt er opnået. Hvis ubehaget fortsætter,
12. ANVISNINGER FOR OPBEVARING
Opbevares mellem 15 ºC og 25 ºC (59 ºF og 77 ºF) på et mørkt og tørt
sted. En opbevaringstemperatur over 25 ºC (77 ºF) vil resultere i nedsat
13. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE
14. GARANTI
Discus Dental, LLC garanterer, at al rimelig omhu er anvendt i konstruktion og
fremstilling af dette produkt. Denne garanti træder i stedet for og udelukker
alle andre garantier, der ikke udtrykkeligt er angivet heri, uanset om de er
udtrykkelige eller stiltiende, ifølge lovgivningen eller på anden vis, herunder,
men ikke begrænset til, stiltiende garantier mht. salgbarhed eller egnethed til
et bestemt formål.